×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

پرندهء آتش

× تاريخچه پروازواينكه آدمي به چندصورت پروازميكند
×

آدرس وبلاگ من

ashiyaneh.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/ahamed

لیست دوستان

گوهروجود

گوهر وجود .............بهره وري ذهن، پالايش ذهن ، رنگ درماني ، مغناطيس درماني و .......... ترس چيست ؟ ترس چيست ؟ چه كسي نمي ترسد ؟.آيا شما كسي را مي شناسيد كه هيچگونه ترسي نداشته باشد ؟ جواب ازپيش معلوم است . دربين انسانها به ندرت مي توان كسي را پيدا كرد كه نداند ترس چيست وهيچ وقت نترسد لااقل بايد گفت انسان سالم كه رواني سالم دارد ترس بخشي ازوجودش است . اگرما احساس ترس نداشته باشيم مطمئنا" زمان زيادي را زنده نخواهيم بود .ممكن است دست به مارهاي سمي بزنيم به طرف حيوانات خطرناك برويم وهزاران كارديگرانجام بدهيم كه نتيجه اش درهرصورت نابودي ما خواهد بود .پس ترس دربين انسانهاي سالم يك امرلازم وضروري است فقط افراد ناسالم ويا كساني كه مواد توهم زا مصرف مي كنند، نترسند، اين دسته اخير،به راحتي ازاتوبان هاي شلوغ عبورمي كنند ويا خود را به بلندترين قسمت ساختمان مي رسانند وخيال مي كنند مي توانند پايشان را روي هوا بگذارند وبه راحتي به ساختمان بعدي بروند ويا درهوا پروازكنند . حالا سؤال اينجاست كه ترس چيست واصولا" به هنگام مواجه شدن با خطرچه اتفاقاتي دربدن ما مي افتد كه منجربه عكس العمل صحيح درمقابل خطرمي شود .؟ دريك تعريف بايد ترس را رشته اي ازعكس والعمل هاي مغزخواند كه با واكنشهاي عصبي آغازوبا آزادشدن مواد شيميايي دربدن، كه باعث بالا رفتن ضربان وسرعت بالاي تنفس مي شود به كارخود پايان مي دهد .مغزيك سيستم پيچده است كه با داشتن بيش ازيكصد بيليون سلول عصبي كارهاي مختلف بدن را كنترل مي كند .اين سلولهاي عصبي باعث مي شوند كه بتوانيم احساس وفكروعمل داشته باشيم بعضي ازاين رفتارها به صورت ناخوداگاه بوجود مي آيند كه ترس وواكنش هاي آن هم يكي ازهمين اعمال ناخوداگاه است وبايد گفت درمغزما سيستمي دروني براي تصميم گيري وجود دارد كه مانند يك نيروي نامرئي عمل مي كند . درمغزما بخشهاي مختلفي وجود دارد كه به هنگام واكنش ما به ترس، عمل مي كنند اين بخشها شامل : 1  تالاموس است كه تصميم مي گيرد واكنش ها كجا ظاهرشوند مثلا چشم ودهان ... 2- قشرحسي كه اطلاعات حسي را تفسيرمي كند . 3- هيپوتالاموس كه عمل وعكس العمل را فعال مي كند . 4- هيپوكامپوس كه كارش مروركردن اطلاعات موجود درمغزدرارتباط با ترس است 5- آميگدالا ،اين بخش هم كاركشف احساسات وبررسي خطررا انجام مي دهد ودرواقع بايد گفت اطلاعات مربوط به ترس را ذخيره مي كند. برطبق نظركارشناسان احساس ترس به دوشكل دروجود ما شكل مي گيرد اول راه كوتاه ودوم راه بلند .درراه كوتاه همه چيزسريع وبا بودن يك محرك صورت مي گيرد كه درآن امكان تحليل حادثه واتفاق وجود ندارد اما درراه بلند اين امكان هست مثلا" زماني را درنظربگيريد كه تنها دراتاقتان نشسته ايد كه در،ناگهان بازمي شود دروحله ي اول شما گمان مي كنيد كه دزدي وارد اتاق شده تا ترس را درشما به وجود بياورد، ويا نه ممكن است با خود بگوييد كه با د آن را بازكرده، به هرحال، درهردو حالت هيچگونه تحليلي درباره آن ارائه نمي شود اما درحالت راه بلند شرايط كمي فرق مي كند دراين جا اطلاعات با شنيدن صدا درحالي كه شما احساس خطركرده ايد مغزكارتحليل خود را آغازمي كند آيا بازشدن در،به خاطرآمدن دزد است يا چيزديگرباعث آن شده دراين حالت اطلاعات توسط تالاموس به قشرحسي فرستاده مي شود تا مورد تحليل قرارگيرد پس ازآن راهي، هيپوكامپوس مي شود تا سؤالات مخصوص پاسخ داده شوند سؤالاتي ازاين دسته كه آيا تا كنون من با چنين موردي برخورد كرده ام؟ درمورد قبلي صدا مربوط به چه موضوعي بوده ؟. پس ازتحليل اطلاعات به آميگدالا مي رود وآنجاست كه آميگدالا به هيپوتالاموس دستورمي دهد كه حالت دفاعي بگيرد يا نه . اين توضيحي كوتاه ونه چندان زياد درباره نحوه عملكرد مغزدرباره ترس وواكنش هاي آن است .درهرصورت ترس واكنشي طبيعي ولازم است ودرصورتيكه كه به طوركامل كنترل شود مي تواند مفيد ومهم باشد .درحالت ترس منطقي شخص درمواجه شدن با مشكلات بيشتر،احتياط مي كند .واتسون پايه گذارمكتب رفتارگرايي عقيده دارد كه ترس يكي ازصد غريزه يا انگيزه اي است كه انسان با آن به دنيا مي آيد .ترس يكي ازپديده هايي است كه نقش تعين كننده اي درتكامل انسان ابتدايي داشته هرچند درشكل گيري وتوضيح شخصيت انسان درروابط اجتماعي ترس يكي ازفاكتورهاي انساني محسوب مي شود . ترس چيزبدي نيست مهم اين است كه بدانيم ترسمان منطقي است يا غيرمنطقي .ترس منطقي آن است كه درآن يك خطرواقعي وجود داشته باشد دراين گونه ترس هيچگونه سرزنشي متوجه شخص نيست وحتي مورد تاييد است اما ترس موهوم وغيرواقعي ، ترسي است كه بايد آن را طرد كرد وشخص مبتلا شده به آن را مورد درمان قرار داد دراين گونه ترس هيچ گونه خطري متوجه شخص نيست اما توهمات او به گونه اي است كه دائما خود را رودرروبا خطرمي بيند وهمواره تصورمي كند كه كساني يا وقايعي اورا تهديد مي كنند اين ترس موهوم وغيرواقعي باعث مي شود كه آدمي ارتباط صحيح وسالم خود را ازدست بدهد ومانع ازانجام حتي فعاليت هاي روزانه شود راه غلبه به ترس چندان مشكل نيست اگرما بتوانيم ريشه ها ي ترس خود رابشناسيم بايد بعد ازشناختن عوامل وچيزهايي كه باعث ترس ما مي شوند به اين پرسخ پاسخ بدهيم كه چرا ما ازاين عامل مي ترسيم واصولا" ترس ما منطقي است آيا خطرواقعي ما راتهديد مي كند؟ براي مثال كسي كه ازموش مي ترسد دروحله اول بايد خيلي منطقي وعقلاني فكركند كه چنين موجودي چه كار مي تواند انجام بدهد كه باعث وحشت ما مي شود بعد بايد خود را با آن رودررو كند كه مي تواند دروهله اول با عكس او شروع كند بعد ازتهيه عكس وتصويرآن را لمس كند وحتي حالتي نوازش گرانه با تصويروعكس داشته باشد واگرمجسمه ومانكن آن را تهيه كند كارآسان ترمي شود ومهمترازهمه مطالب علمي را درباره آن پيدا كند، بخواند ودرمرحله آخرچنانچه با آن درخيابان وكوچه مواجه شد سعي كند كه رفتارعادي ومعقول داشته باشد

پنجشنبه 10 خرداد 1392 - 9:23:04 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://ashiyaneh.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 11 خرداد 1392   11:40:08 AM

ازعنايت شما فريبا خانم قدرداني ميكنم

http://parastou.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 11 خرداد 1392   11:11:54 AM

 درود بر شما دوست عزیز 

ممنون مطالب ارزشمند و مفیدی قرار میدهید

سپاس

http://ashiyaneh.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 10 خرداد 1392   5:57:17 PM

معصومه خانم گرامي كاملا درست ميفرماييدممنونم ازحضورتون

آخرین مطالب


التفات کن


بزم مقرب


خواب نوشین


پنج اصل


لعنت ابدی و قصاید امشب و غزلها


آینه سایه پوشید در قهقه افتاد


طوفان


گل نرگس نفس نفس منصور


بادکردن پوست زمان


شعرمحرم بحران دستها از حامدرحمتی


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

76599 بازدید

69 بازدید امروز

32 بازدید دیروز

240 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2020 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Dr. Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem