×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

پرندهء آتش

× تاريخچه پروازواينكه آدمي به چندصورت پروازميكند
×

آدرس وبلاگ من

ashiyaneh.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/ahamed

لیست دوستان

قوانين مورفي

 

هر چيزي راكه ميخواهيد، نميتوانيد داشته باشيد و آنچه را كه داريد نمي خـواهيـد!" قــوانين مــورفي مــجموعه اي از قوانين حاكم بر زندگي هستند كـه اكثر آنها از بدبيني نـشات گـرفتـه و جـنـبـه شوخي دارند امـا بسياري از آنها نيز واقعيت هستند.

قوانين مورفي توسط شخصي بنام كاپيـتـان ادوارد مورفي مهندس نيروي هوايي، در سـال 1949 پـا بـه عـرصه حضور گذاشت. وي هنگامي كه روي پروژه اي در نيـروي هـوايـی مشغول بررسي روند كار بود متوجه شد كه تراسفورماتوربه صـورت نـادرسـتي سيم پيچي شده در مـورد تكنسين مربوطه چنين گفت:"اگر اين تكنسين راهي باشه تا بتونه كـارشـو درسـت انـجـام نده، اون راهو پيدا ميكنه." قـوانين
مورفي اكنون افزون بر هـزاران قانون مي بـاشد كـه توسط افراد گوناگون در سراسر جهان گرد آمده و مـجـموعـه اي ازقـوانـيـن حـاكـم بر زنـدگي هسـتند كـه اكثر آنها از بدبيني نشات گرفته و جنبه شوخي دارند امـا بسـياري از آنها نيزعينيت و واقعيت دارند. اكنون به برخي از اين قوانين توجه كنيد:

1- اگـر قـرار بـاشه كاري خراب بشه و درست پيش نره، حتما خراب مي شـه آن هـم در نامناسبترين زمان!

2- اگر احتمال داشته باشه چندين كار خراب بشه، آن كـاري كه بيشترين ضرر را خواهد زد درست پيش نخواهد رفت!

3- همه چيز در حال بدتر شدن است!

4- لبخند بزنيد فردا همه چيز بدتر و وخيمتر خواهد شد.

5- احتمال آنكه يك شيء آسيب ببيند نسبت مستقيم دارد با ارزش آن!

6- همه كارها بيشتر از آنچه تصور ميكنيد بطول خواهد انجاميد!

7- اگر شما تصميم به انجام كاري ميگيريد پيش ازآن لازم است ابتدا كار ديگري را انجام دهيد!

8- هر راه حلي مشكل جديدي پديد مي آورد!

9- شما هنگام صبحانه خوردن هيچگاه نميتوانيد تعيين كنيد كدام طرف نان را بايد كره بزنيد!

10- هرگاه جسم بـا ارزشي از دست شما به زمين مي افتد به غير قابل دسترس ترين مكان ميرود (حلقه برليان يا داخل سطل زباله مي افتد و يا در چاه فاضلاب)!

11- شما هر موقع دنبال چيزي مي گرديد هـميشه در آخـرين مـكاني كه آن را جستجو ميكنيد مي يابيدش!

12- هيچ اهميتـي ندارد كه شما به چه اندازه دنبال جنسي بگرديد به محض آنكه آن را خريديد آن را در مغازه اي ديگر ارزانتر خواهيد يافت!

13- همواره در خيابان در هنگام رانندگي ماشينها در لاين ديگر سريعتر حركت ميكنند!

14- زماني كه دستگاه معيوب خود را نزد تعميركار مي بريد كاملا بي عيب و درست كار خواهد كرد!

15- هر فردي راهي براي ثروتمند شدن در ذهنش دارد كه عملي نميباشد!

16- هر چيز خوب در زندگي يا غير قانوني است ويا غير اخلاقي و يا چاق كننده!!

17- هر كسي پول بيشتري دارد حكمراني ميكند!!

18- هيچ عمل نيكي بدون مجازات نخواهد ماند!!

19- هرگاه شما چيزي را در جاي امني قرار ميدهيد تا گم نشود ديگر هيچگاه نميتوانيد پيدايش كنيد!

20- در ورزش گلف بهترين ضربه ها هميشه زماني زده ميشود كه تنها باشيد و بدترين آن هنگامي كه در جمعي بازي مي كنيد و يا با فردي بازي ميكنــيد كه ميخواهيد او را با بازي خود تحت تاثير قرار دهيد!!

21- هر چيزي را كه مي خواهيد، نميتوانيد داشته باشيد و آنچه را كه داريد نميخواهيد!

22- احتمال آنكه كاري را كه انجام ميدهيد ديگران ببـينند نـسب مسـتقيم دارد با ميزان احمقانه بودن كار شما!

23- سنگين بودن ترافيك نسبت مستقيم دارد با ميزان عجله شما براي زود رسيدن به مقصد!

24- هنگام ورود به پمپ بنزيـن جـايگاهـي را كه انتخاب مي كنيد هميشه طولاني تر از جايگاه هاي ديگر خواهد بود.

25- هيچ اهميتي ندارد من كجا ميروم، من آنجا هستم!

26- هر كسي ميتواند مدرك دانشگاهي بگيرد اما صاحب عقل نخواهد شد!

27- زباله از خلاء بيزار است آنقدر انباشته ميگردد تا فضاي موجود را پر كند!

28- هرگاه كفش نو را براي اولين بار به پا كنيد همه پايشان را روي آن خواهد گذاشت!

29- زماني كه مي خواهيد لكه روي شيشه پنجره را پاك كنيد هميشه لكه سمت ديگر شيشه ميباشد!

30- قانون بقاء كثيفي: براي تميز كردن هر چيزي چيز ديگري بايد كثيف گردد!!

31- اگر امري احتمال دارد اتفاق بيافتد و خيلي هم خوشايند باشد،هرگز اتفاق نخواهد افتاد!

32- اگر حق با شما باشد هيچكس حرف شما را باور نخواهد كرد!

33- قوانين مانند تار عنكبوت مي باشند تنها افراد ضعيف و فقيران به دام آن ميافتند در صورتي كه ثروتمندان و صاحبان قدرت آن را پاره كرده و ميگريزند!!

34- دو عنصر در طبيعت فراوان ميباشند: يكي هيدروژن و ديگري حماقت!!

35- جاده رسيدن به موفقيت همواره در دست ساختمان است!

36- هرگاه چيـزي را دور بياندازيد به محض آنكه ديگر به آن دسترسي نداشته باشيد به آن نياز پيدا خواهيد كرد!

37- كار تيمي همواره ضروري مي باشد چون به شما اجازه مي دهـد تـا در صورت بروز مشكل فرد ديگري را نكوهش كنيد!

38- احتـمـال آنـكه طـرف ناني كه به آن كره ماليده شده است بروي فرش بيافتد نسبت مستقيم دارد به قيمت فرش!

39- شما هيچگاه نمي توانيد با نگاه كردن به خطـوط راه آهـن، بـگويـيد كه قطار از كدام سمت خواهد آمد!

40-   0 = ثابت = عقل*زيبايي*در دسترس بودن
(معادله يـافتـن همسر بـه ايـن مفـهوم كـه هيـچ دختـر و زني وجود ندارد كه هر سه اين خصوصيات را دارا باشد)!!

41- ماشيني كه روبروي شما در حركت است هميشه سرعتش از شما كمتر است!

42- هر چه عقيده اي مسخره تر باشد احتمال موفقيت آن بيشتر مي باشد!!

43- افرادي كه مي توانند بهترين نصيحت ها را بكنند، نصيحت نمي كنند!!

44- دود سيگار هـمواره به سمت افراد غيـر سيـگاري حـركت خواهد كرد، بدون توجه به سمت وزش باد!

45- جاي پارك مناسب ماشين هميشه سمت ديگر خيابان ميباشد!

46- براي هر عملي يك انتقاد برابر و مخالف آن وجود دارد!!

47- دوستان مي آيند و مي روند اما دشمنان انباشته ميگردند!

48- هرگاه به دروغ به رئيس خود بگوييد كه علت تاخير شما پنچر شدن چرخ ماشينتان بوده روز بعد چرخ ماشين شما پنچر خواهد شد!

49- تقريبا داخل شدن به كاري از خارج شدن از آن آسانتر است!

50- هيچ چيز هيچگاه بهتر نشده و نخواهد شد!

                                                                                                   قوانین عشق مورفی

همیشه عاشق كسی می شوی كه در عمل بدترین گزینه برای زندگی  است.

چیزهایی که یک زن را بیش از هر چیز به مردی جذب می‌کند همانهایی هستند که چند سال بعد بیشترین تنفر را از آنها خواهد داشت .

علاقه شما به هر کس با معکوس علاقه اون به شما نسبت مستقیم دارد.

دوام عشق بسته به میزان  كند ذهنی موجود بین دو طرف است .

هیچ چیز برای خراب شدن  یك دختر بدتر  از عاشق شدن او نیست چون زن در عشق كارهایی می كند كه هیچ زن خرابی برای هیچ مردی نمی كند.

دوام عشق بسته به میزان فریب هایی است كه بین طرفین با موفقیت انجام می شود برای همین عشق بهشت خود فریبان است.

درست زمانی كه حس می كنی عاشق شدی و انگیزه ای برای پیشرفت پیدا كرده ای بدترین اتفاقات برای پشیمان شدن از عشق رخ می دهد .

هر چی خوشگلتر به درد نخور تر هر چه عزیز تر خراب تر هر چه عاشقانه تر ابلهانه تر

درست زمانی كه فكر می كنی عاشق كسی شده ای و این سازنده ترین احساس زندگی توست در حال دست زدن به احمقانه ترین كارها برای خراب كردن خود هستی

همه انتقاد ها  به ازدواج  درست هنگام امضا كردن سند عقد به ذهن عاشق می رسد اما دیگر خیلی دیر شده.

هیچ كس در زندگی بیشتر از خسارتی كه  برای رسیدن به عشق به خودت زده ای به تو ضربه وارد نكرده است.

همیشه بین عاقل بودن و احتمال عاشق  شدن نسبت  معكوس وجود دارد.

كه عشق اسان نمود اول ولی افتاد مشكل ها ، آخرین مشكل عشق رفع و رجوع این همه حماقت برای رسیدن به معشوق و نگه داری و تعمیر اوست

می خواهی آنچه به دست آورده ای را نابود كنی ؟عاشق شو

مرد و زن به این خاطر ازدواج می کنند که نمی دانند باید با خودشان چه  کنند - قانون مورفی  چخوف

این واقعیت كه هیچ عاشق و معشوقی هرگز در زندگی مشترك  خوشبخت نشدند هیچ تاثیری در تصمیم یك عاشق برای رسیدن به عشقش نخواهد داشت.

با هزینه مالی و جانی كه برای رسیدن به معشوقه خود صرف كردی می توانستی چهار نفر را تصور كنی كه با صرف این پول برای رسیدن به تو از جان و مال خود دریغ نمی كنند.

اگر تصور می كنی  ظرف یك سال به عشق خود می رسی ده سالی برای آن وقت بگذار اگر فكر می كنی راه سختی در پیش داری خرید یك قبر را در برنامه خود جا بده

عشق با یك درصد احتمال رسوایی ، صد در صد رسوایی به بار می آورد

احمق به كسی میگویند كه در جوانی عاشق شود از آن احمق تر كسی كه در میانسالی هم عاشق بماند.

درست زمانی كه به عشقت رسیدی و یقین كردی خوشبختی آغاز شده است بد بختی از در و دیوار شروع به فوران می كند.

میزان ردو بدل شدن ماچ و بوسه در ابتدای عشق نسبت مستقیم دارد با میزان رد و بدل شدن چك و لگد در پایان آن

میزان رضایت  از معشوقه  نسبت معكوس دارد با میزان دروغ هایی كه معشوقه شما بارتان كرده است

تا قبل از ازدواج فقط مرگ می تواند دو عاشق  را ازهم جدا کند اما بعد از ازدواج تقریبا هرچیزی می تواند سبب جدایی آنان شود- قانون مورفی سامرست موام

عشق زمانی به اوج زیبایی می رسد  كه مهمترین حقایق از جانب طرفین به زیبایی از هم پوشیده شده است

عاشق شدن بهترین كار برای درك این حقیقت است كه هیچ كس بیرون از شما نمی تواند  شما رو خوشبخت كند

دوستت ندارد تا دوستش داری و چون دوستش نداری دوستت دارد

همیشه درباره معشوقه خود دوبار خود را فریب می دهی یكبار درباره محاسن او و بار دیگر درباره معایبش - قانون مورفی كامو  

دوام عشق بسته به میزان  توهمی است كه طرفین به هم دارند.

درست زمانی كه درباره پاكی معشوقه خود  مطمئن شده ای او در حال انجام شرم آورانه ترین خیانت ها به شماست.

عشق در نگاه اول هرگز آن فاجعه ای كه رخ خواهد داد نیست مثل نسیمی كه اول هر طوفانی به وزش می افتد.

اگر در عشق به دنبال خوشبختی هستی نزد روانپزشك برو

همه‌ی خوب‌ها گرفته شده‌اند

 

هر چيزي راكه ميخواهيد، نميتوانيد داشته باشيد و آنچه را كه داريد نمي خـواهيـد!" قــوانين مــورفي مــجموعه اي از قوانين حاكم بر زندگي هستند كـه اكثر آنها از بدبيني نـشات گـرفتـه و جـنـبـه شوخي دارند امـا بسياري از آنها نيز واقعيت هستند.

قوانين مورفي توسط شخصي بنام كاپيـتـان ادوارد مورفي مهندس نيروي هوايي، در سـال 1949 پـا بـه عـرصه حضور گذاشت. وي هنگامي كه روي پروژه اي در نيـروي هـوايـی مشغول بررسي روند كار بود متوجه شد كه تراسفورماتوربه صـورت نـادرسـتي سيم پيچي شده در مـورد تكنسين مربوطه چنين گفت:"اگر اين تكنسين راهي باشه تا بتونه كـارشـو درسـت انـجـام نده، اون راهو پيدا ميكنه." قـوانين
مورفي اكنون افزون بر هـزاران قانون مي بـاشد كـه توسط افراد گوناگون در سراسر جهان گرد آمده و مـجـموعـه اي ازقـوانـيـن حـاكـم بر زنـدگي هسـتند كـه اكثر آنها از بدبيني نشات گرفته و جنبه شوخي دارند امـا بسـياري از آنها نيزعينيت و واقعيت دارند. اكنون به برخي از اين قوانين توجه كنيد:

1- اگـر قـرار بـاشه كاري خراب بشه و درست پيش نره، حتما خراب مي شـه آن هـم در نامناسبترين زمان!

2- اگر احتمال داشته باشه چندين كار خراب بشه، آن كـاري كه بيشترين ضرر را خواهد زد درست پيش نخواهد رفت!

3- همه چيز در حال بدتر شدن است!

4- لبخند بزنيد فردا همه چيز بدتر و وخيمتر خواهد شد.

5- احتمال آنكه يك شيء آسيب ببيند نسبت مستقيم دارد با ارزش آن!

6- همه كارها بيشتر از آنچه تصور ميكنيد بطول خواهد انجاميد!

7- اگر شما تصميم به انجام كاري ميگيريد پيش ازآن لازم است ابتدا كار ديگري را انجام دهيد!

8- هر راه حلي مشكل جديدي پديد مي آورد!

9- شما هنگام صبحانه خوردن هيچگاه نميتوانيد تعيين كنيد كدام طرف نان را بايد كره بزنيد!

10- هرگاه جسم بـا ارزشي از دست شما به زمين مي افتد به غير قابل دسترس ترين مكان ميرود (حلقه برليان يا داخل سطل زباله مي افتد و يا در چاه فاضلاب)!

11- شما هر موقع دنبال چيزي مي گرديد هـميشه در آخـرين مـكاني كه آن را جستجو ميكنيد مي يابيدش!

12- هيچ اهميتـي ندارد كه شما به چه اندازه دنبال جنسي بگرديد به محض آنكه آن را خريديد آن را در مغازه اي ديگر ارزانتر خواهيد يافت!

13- همواره در خيابان در هنگام رانندگي ماشينها در لاين ديگر سريعتر حركت ميكنند!

14- زماني كه دستگاه معيوب خود را نزد تعميركار مي بريد كاملا بي عيب و درست كار خواهد كرد!

15- هر فردي راهي براي ثروتمند شدن در ذهنش دارد كه عملي نميباشد!

16- هر چيز خوب در زندگي يا غير قانوني است ويا غير اخلاقي و يا چاق كننده!!

17- هر كسي پول بيشتري دارد حكمراني ميكند!!

18- هيچ عمل نيكي بدون مجازات نخواهد ماند!!

19- هرگاه شما چيزي را در جاي امني قرار ميدهيد تا گم نشود ديگر هيچگاه نميتوانيد پيدايش كنيد!

20- در ورزش گلف بهترين ضربه ها هميشه زماني زده ميشود كه تنها باشيد و بدترين آن هنگامي كه در جمعي بازي مي كنيد و يا با فردي بازي ميكنــيد كه ميخواهيد او را با بازي خود تحت تاثير قرار دهيد!!

21- هر چيزي را كه مي خواهيد، نميتوانيد داشته باشيد و آنچه را كه داريد نميخواهيد!

22- احتمال آنكه كاري را كه انجام ميدهيد ديگران ببـينند نـسب مسـتقيم دارد با ميزان احمقانه بودن كار شما!

23- سنگين بودن ترافيك نسبت مستقيم دارد با ميزان عجله شما براي زود رسيدن به مقصد!

24- هنگام ورود به پمپ بنزيـن جـايگاهـي را كه انتخاب مي كنيد هميشه طولاني تر از جايگاه هاي ديگر خواهد بود.

25- هيچ اهميتي ندارد من كجا ميروم، من آنجا هستم!

26- هر كسي ميتواند مدرك دانشگاهي بگيرد اما صاحب عقل نخواهد شد!

27- زباله از خلاء بيزار است آنقدر انباشته ميگردد تا فضاي موجود را پر كند!

28- هرگاه كفش نو را براي اولين بار به پا كنيد همه پايشان را روي آن خواهد گذاشت!

29- زماني كه مي خواهيد لكه روي شيشه پنجره را پاك كنيد هميشه لكه سمت ديگر شيشه ميباشد!

30- قانون بقاء كثيفي: براي تميز كردن هر چيزي چيز ديگري بايد كثيف گردد!!

31- اگر امري احتمال دارد اتفاق بيافتد و خيلي هم خوشايند باشد،هرگز اتفاق نخواهد افتاد!

32- اگر حق با شما باشد هيچكس حرف شما را باور نخواهد كرد!

33- قوانين مانند تار عنكبوت مي باشند تنها افراد ضعيف و فقيران به دام آن ميافتند در صورتي كه ثروتمندان و صاحبان قدرت آن را پاره كرده و ميگريزند!!

34- دو عنصر در طبيعت فراوان ميباشند: يكي هيدروژن و ديگري حماقت!!

35- جاده رسيدن به موفقيت همواره در دست ساختمان است!

36- هرگاه چيـزي را دور بياندازيد به محض آنكه ديگر به آن دسترسي نداشته باشيد به آن نياز پيدا خواهيد كرد!

37- كار تيمي همواره ضروري مي باشد چون به شما اجازه مي دهـد تـا در صورت بروز مشكل فرد ديگري را نكوهش كنيد!

38- احتـمـال آنـكه طـرف ناني كه به آن كره ماليده شده است بروي فرش بيافتد نسبت مستقيم دارد به قيمت فرش!

39- شما هيچگاه نمي توانيد با نگاه كردن به خطـوط راه آهـن، بـگويـيد كه قطار از كدام سمت خواهد آمد!

40-   0 = ثابت = عقل*زيبايي*در دسترس بودن
(معادله يـافتـن همسر بـه ايـن مفـهوم كـه هيـچ دختـر و زني وجود ندارد كه هر سه اين خصوصيات را دارا باشد)!!

41- ماشيني كه روبروي شما در حركت است هميشه سرعتش از شما كمتر است!

42- هر چه عقيده اي مسخره تر باشد احتمال موفقيت آن بيشتر مي باشد!!

43- افرادي كه مي توانند بهترين نصيحت ها را بكنند، نصيحت نمي كنند!!

44- دود سيگار هـمواره به سمت افراد غيـر سيـگاري حـركت خواهد كرد، بدون توجه به سمت وزش باد!

45- جاي پارك مناسب ماشين هميشه سمت ديگر خيابان ميباشد!

46- براي هر عملي يك انتقاد برابر و مخالف آن وجود دارد!!

47- دوستان مي آيند و مي روند اما دشمنان انباشته ميگردند!

48- هرگاه به دروغ به رئيس خود بگوييد كه علت تاخير شما پنچر شدن چرخ ماشينتان بوده روز بعد چرخ ماشين شما پنچر خواهد شد!

49- تقريبا داخل شدن به كاري از خارج شدن از آن آسانتر است!

50- هيچ چيز هيچگاه بهتر نشده و نخواهد شد!

                                                                                                   قوانین عشق مورفی

همیشه عاشق كسی می شوی كه در عمل بدترین گزینه برای زندگی  است.

چیزهایی که یک زن را بیش از هر چیز به مردی جذب می‌کند همانهایی هستند که چند سال بعد بیشترین تنفر را از آنها خواهد داشت .

علاقه شما به هر کس با معکوس علاقه اون به شما نسبت مستقیم دارد.

دوام عشق بسته به میزان  كند ذهنی موجود بین دو طرف است .

هیچ چیز برای خراب شدن  یك دختر بدتر  از عاشق شدن او نیست چون زن در عشق كارهایی می كند كه هیچ زن خرابی برای هیچ مردی نمی كند.

دوام عشق بسته به میزان فریب هایی است كه بین طرفین با موفقیت انجام می شود برای همین عشق بهشت خود فریبان است.

درست زمانی كه حس می كنی عاشق شدی و انگیزه ای برای پیشرفت پیدا كرده ای بدترین اتفاقات برای پشیمان شدن از عشق رخ می دهد .

هر چی خوشگلتر به درد نخور تر هر چه عزیز تر خراب تر هر چه عاشقانه تر ابلهانه تر

درست زمانی كه فكر می كنی عاشق كسی شده ای و این سازنده ترین احساس زندگی توست در حال دست زدن به احمقانه ترین كارها برای خراب كردن خود هستی

همه انتقاد ها  به ازدواج  درست هنگام امضا كردن سند عقد به ذهن عاشق می رسد اما دیگر خیلی دیر شده.

هیچ كس در زندگی بیشتر از خسارتی كه  برای رسیدن به عشق به خودت زده ای به تو ضربه وارد نكرده است.

همیشه بین عاقل بودن و احتمال عاشق  شدن نسبت  معكوس وجود دارد.

كه عشق اسان نمود اول ولی افتاد مشكل ها ، آخرین مشكل عشق رفع و رجوع این همه حماقت برای رسیدن به معشوق و نگه داری و تعمیر اوست

می خواهی آنچه به دست آورده ای را نابود كنی ؟عاشق شو

مرد و زن به این خاطر ازدواج می کنند که نمی دانند باید با خودشان چه  کنند - قانون مورفی  چخوف

این واقعیت كه هیچ عاشق و معشوقی هرگز در زندگی مشترك  خوشبخت نشدند هیچ تاثیری در تصمیم یك عاشق برای رسیدن به عشقش نخواهد داشت.

با هزینه مالی و جانی كه برای رسیدن به معشوقه خود صرف كردی می توانستی چهار نفر را تصور كنی كه با صرف این پول برای رسیدن به تو از جان و مال خود دریغ نمی كنند.

اگر تصور می كنی  ظرف یك سال به عشق خود می رسی ده سالی برای آن وقت بگذار اگر فكر می كنی راه سختی در پیش داری خرید یك قبر را در برنامه خود جا بده

عشق با یك درصد احتمال رسوایی ، صد در صد رسوایی به بار می آورد

احمق به كسی میگویند كه در جوانی عاشق شود از آن احمق تر كسی كه در میانسالی هم عاشق بماند.

درست زمانی كه به عشقت رسیدی و یقین كردی خوشبختی آغاز شده است بد بختی از در و دیوار شروع به فوران می كند.

میزان ردو بدل شدن ماچ و بوسه در ابتدای عشق نسبت مستقیم دارد با میزان رد و بدل شدن چك و لگد در پایان آن

میزان رضایت  از معشوقه  نسبت معكوس دارد با میزان دروغ هایی كه معشوقه شما بارتان كرده است

تا قبل از ازدواج فقط مرگ می تواند دو عاشق  را ازهم جدا کند اما بعد از ازدواج تقریبا هرچیزی می تواند سبب جدایی آنان شود- قانون مورفی سامرست موام

عشق زمانی به اوج زیبایی می رسد  كه مهمترین حقایق از جانب طرفین به زیبایی از هم پوشیده شده است

عاشق شدن بهترین كار برای درك این حقیقت است كه هیچ كس بیرون از شما نمی تواند  شما رو خوشبخت كند

دوستت ندارد تا دوستش داری و چون دوستش نداری دوستت دارد

همیشه درباره معشوقه خود دوبار خود را فریب می دهی یكبار درباره محاسن او و بار دیگر درباره معایبش - قانون مورفی كامو  

دوام عشق بسته به میزان  توهمی است كه طرفین به هم دارند.

درست زمانی كه درباره پاكی معشوقه خود  مطمئن شده ای او در حال انجام شرم آورانه ترین خیانت ها به شماست.

عشق در نگاه اول هرگز آن فاجعه ای كه رخ خواهد داد نیست مثل نسیمی كه اول هر طوفانی به وزش می افتد.

اگر در عشق به دنبال خوشبختی هستی نزد روانپزشك برو

همه‌ی خوب‌ها گرفته شده‌اند

یکشنبه 14 مرداد 1392 - 5:50:04 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://158516081575160615881606157515871740.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 24 مرداد 1392   10:21:21 AM

راز موفقیت در این است که بتوانیم ایده های دیگران را کسب کنیم و به مسایل، هم از دید خود و هم از دید دیگران بنگریم.

http://ashiyaneh.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 16 مرداد 1392   12:09:05 PM

ای برادر تو همان اندیشه ای                    مابقی تو استخوان و ریشه ای
گر گُلست اندیشۀ تو  گلشنی                   ور بود خاری تو هیمۀ گلخنی
گر گلابی بر سر جَیبت زنند                        ور تو چون بولی بورنت افکنند
طبله ها در پیش عطاران ببین                     جنس را با جنس خود کرده قرین
جنسها با جنسها آمیخته                           زین تجانس زینتی انگیخته
گر در آمیزند عود و شکّرش                         برگزیند یک یک از یک دیگرش
طلبه ها بشکست و جانها ریختند                نیک و بد در همدگر آمیختند
با تشكروسپاس از ياران وفادارومشفق خانم فريباي گرامي وپريساي عزيز ومعصومه خانم بزرگواروهمچنين خانم مهشيدكه در جمع دوستان حضوريافته اند وفناوري ومهندسي ذهن علمي است غير قابل انكار..

http://parastou.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 15 مرداد 1392   5:20:27 PM

 واقعا چرا باید اینگونه باشه!!

درود بر شما ممنون

http://parisamotahari.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 14 مرداد 1392   11:37:03 PM

Likes 1

خسته نباشید جالب بود

Это для вас!

http://bime-pasargad.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 14 مرداد 1392   10:30:34 PM

Likes 1

hesesh nist in hamaro bekhunam dash mashti

آخرین مطالب


التفات کن


بزم مقرب


خواب نوشین


پنج اصل


لعنت ابدی و قصاید امشب و غزلها


آینه سایه پوشید در قهقه افتاد


طوفان


گل نرگس نفس نفس منصور


بادکردن پوست زمان


شعرمحرم بحران دستها از حامدرحمتی


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

76536 بازدید

6 بازدید امروز

32 بازدید دیروز

177 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2020 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Dr. Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem