×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

پرندهء آتش

× تاريخچه پروازواينكه آدمي به چندصورت پروازميكند
×

آدرس وبلاگ من

ashiyaneh.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/ahamed

لیست دوستان

افسردگي وترس وانواع آن

اين متن در مورد کلماتی با پسوند فوبیا که با ترکیب ترس یا هراس به فارسی ترجمه می‌شوند، نوشته شده‌است. برای دسته‌ای از اختلالات روانی با همین پسوند، مقاله ترس مرضی یا هراس را ببینید. پسوندهای انگلیسی (phobia, -phobic, -phobe) که ریشهٔ یونانی دارند و کلمات انگلیسی مربوط به آنها در فارسی با ترکیب کلمهٔ ترس یا هراس یا تشویش ترجمه می‌شوند، در کاربرد فنّی خود در دانش روانپزشکی، در ساختن کلماتی که ترس‌های ناتوان کنندهٔ غیرعقلانی را توصیف می‌کنند و نوعی بیماری ذهنی یا اختلال روانی محسوب می‌شوند، به کار می‌روند (بعنوان مثال : agoraphobia، که ترس از مکان پرازدحام یا هراس از مکان‌های باز ترجمه شده‌است) همچنین در شیمی برای توصیف بیزاری‌ها یا دافعه‌های شیمیایی (بعنوان مثال : hydrophobic، به معنای آب گریز) در زیست شناسی برای توصیف موجوداتی که شرایط خاصّ را دوست ندارند (بعنوان مثال : acidophobia، به معنای اسید گریز) در طب برای توصیف حساسیت شدید به محرک‌هایی که معمولا حسی هستند (به عنوان مثال : photophobia، به معنای نور گریزی) به کار می‌روند. در کاربردهای معمولی نیز کلمه‌های حاوی پسوند فوبیا یا ترکیب هراس برای توصیف دوست نداشتن چیز یا موضوع خاصّ، یا تنفر و بیزاری از آن به کار گرفته می‌شوند. متضاد پسوند فوبیا، پسوند "فیل" (phil) می‌باشد که کلمات حاوی آن در فارسی با ترکیب "دوست" یا "مایل" یا علاقمند" یا "گراینده" ترجمه می‌شوند . مثلا "هیدروفیل" به معنای "آب دوست" [مقابل "هیدروفوب"] یا "اسیدوفیلیا" به معنای "مایل به اسید" یا "گراینده به اسید" [مقابل "اسیدوفوبیا"] این فهرست دربرگیرندهٔ انواع ترس‌های شدید - که در روانشناسی به هراس شهرت دارند - و برابرهای انگلیسی آن‌هاست.[۱] این مطلب علاوه بر پانویس زیر با بهره از محتویات همین صفحه در ویکی انگلیسی تکمیل و ویرایش شده‌است.  آب‌هراسی Hydrophobia، ترس از آب (یک علامت از بیماری هاری)، این اصطلاح در توصیف وضعیت‌های غیرروانی به کار می‌رود. در توصیف وضعیتهای مربوط به روان، اصطلاح Aquaphobia مناسبتر است.  اتاق‌هراسی Koinoniphobia آتش‌هراسی Pyrophobia، ترس از آتش.  اسلام‌هراسی Islamophobia  اجنه هراسی یا روح هراسی Phasmophobia، ترس از ارواح، اشباح و اجنّه.  ارزشیابی‌هراسی Sociophobia  اسب‌هراسی Equinophobia  استفراغ هراسی Emetophobia، ترس از استفراغ کردن.  اسلحه هراسی Hoplophobia، ترس از اسلحه‌ها مخصوصا از سلاحهای گرم(عموماً بعنوان یک اصطلاح سیاسی به کار برده می‌شود اما همچنان بدان بعنوان نوعی هراس بالینی نیز استناد می‌شود.)  آسیب‌هراسی Traumatophobia  آشپزی‌هراسی Mageirocophobia اشعه هراسی Radiophobia، ترس از مواد و اشعه‌های رادیواکتیو یا اشعهٔ ایکس.  آلوده‌هراسی Mysophobia، ترس از میکروبها، آلودگی یا کثیفی.  آینه‌هراسی Catoptrophobia، ترس از آئینه‌ها و یا از انعکاس تصویر خود در هرچیز.  باران‌هراسی Ombrophobia  بازارهراسی یا گذرهراسی (آگورافوبی) Agoraphobia [۲] توضیح اینکه Agoraphobia، بدون تاریخچهٔ روانپزشکی از ابتلاء به حمله هراس یا همان اختلال پانیک، به ترس از جاها یا موقعیت‌هایی گویند که فرار سریع از آنها دشوار است و دسترسی به کمک درآن جاها یا موقعیت‌ها آسان نیست.  باکتری‌هراسی Bacteriophobia، ترس از باکتری‌ها و باسیل‌ها. اصطلاحات دیگر آن: Bacillophobia, Microbiophobia هستند.  بچه بازهراسی یا هراس از آزارجنسی Agraphobia، ترس از مورد سوء استفادهٔ جنسی واقع شدن، به این نوع ترس contreltophobia نیز گفته می‌شود.  برف‌هراسی Chionophobia  بدشکلی هراسی Dysmorphophobia، این اختلال که باعنوان اختلال بدشکلی(بدریختی)بدن یا body dysmorphic disorder نیز شناخته می‌شود، نوعی وسواس آمیخته به هراس است که به همراه یک نقص واقعی در بدن یا تصور چنین نقصی مشخص می‌شود.  برهنه هراسی Gymnophobia، ترس از برهنگی.  بلع هراسی Phagophobia، ترس از بلعیدن یا قورت دادن.  بلندی‌هراسی Acrophobia، ترس از ارتفاع، به آن Altophobia هم گویند.  بنفش‌هراسی Porphyrophobia  بو هراسی Osmophobia, Olfactophobia، ترس از بوها یا رایحه‌ها.  بیگانه‌هراسی Xenophobia، ترس از غریبه ها، بیگانگان و اجنبی ها.  بیمارستان‌هراسی Nosocomephobia، ترس از بیمارستانها  بیماری‌هراسی Pathophobia، ترس از بیماری، اصطلاح Nosophobia نیز به معنای ترس از گرفتن یک بیماری است  پاهراسی Podophobia  پرنده‌هراسی Ornithophobia  پروازهراسی Pteromechanophobia، ترس از پرواز کردن. این اصطلاحات نیز به همین معنا هستند: aerophobia, aviatophobia, aviophobia پزشک ترسی Iatrophobia  پل هراسی Gephyrophobia، ترس از پل‌ها. پله‌هراسی Bathmophobia پیر هراسیGerontophobia، ترس از پیر بودن یا یک نوع تنفر و ترس از افراد پا به سن گذاشته.  پیری هراسی Gerascophobia، ترس از پیرشدن و پابه سن گذاشتن.  تاریکی‌هراسی Achluophobia، ترس از تاریکی، اصطلاحات: Nyctophobia, Achluophobia, Lygophobia, Scotophobia نیز همگی به همین معنا کاربرد دارند.  ترس از ازدواج Gamophobia  ترس از دردسترس نبودن Nomophobia، ترس از بودن خارج از محدوده تماس تلفنی با موبایل.  ترس‌هراسی Phobophobia  تزریق‌هراسی Trypanophobia، ترس از سوزنها یا انجام تزریقات. اصطلاحات: Belonephobia, Enetophobia نیز به همین معانی آمده اند.  تصادم‌هراسی Dystychiphobia  تصمیم هراسی Decidophobia، ترس و واهمه از اخذ تصمیمات. تلفن هراسی Telephone phobia، ترس یا اکراه و بی میلی نسبت به جواب دادن یا گرفتن تماسهای تلفنی. تمسخرهراسی Catagelophobia  تندرهراسی Astraphobia ،Brontophobia ،Keraunophobia ،Tonitrophobia، ونیز : Astrapophobia، این اصطلاحات به معنای ترس از تندر، رعد وبرق، و طوفان به کار می‌روند. این نوع ترس در بچه‌های کوچک عمومیت دارد.  تنگ‌هراسی Anginophobia  تنگناهراسی Claustrophobia، ترس از مکانهای تنگ و محدود.  تنهایی‌هراسی Autophobia  توفان‌هراسی Lilapsophobia  تیزهراسی Aichmophobia، ترس از اشیاء تیز و برّان یا نوک دار(به عنوان مثال از: سوزن، چاقو یا از یک ناخن تیز)  جادوهراسی Wiccaphobia  جانورهراسی Zoophobia  جراح هراسی یا جراحی هراسی Tomophobia، ترس یا اضطراب ناشی از جراحان یا اعمال جراحی.  جمع‌هراسی social phobia، ترس از مردم و موقعیت‌های جمعی. باعنوان Sociophobia نیز شناخته می‌شود.  جمعه سیزدهم هراسی Paraskavedekatriaphobia, Paraskevidekatriaphobia, Friggatriskaidekaphobia، همه این اصطلاحات به ترس از جمعه‌هایی گفته می‌شود که به سیزدهم هر ماه افتاده‌اند. � چاقی‌هراسی Obesophobia. � چربی هراسی Lipophobia، ترس یا اجتناب از چربیها در غذا یا غذاهای چرب.  چهار هراسی Tetraphobia، ترس از عدد چهار. حشره‌ترسی Insectophobia  حشره‌هراسی Entomophobia  خانه‌ترسی Ecophobia  خانه‌هراسی Domatophobia  خجالت هراسی Erotophobia، ترس از خجالت در حد سرخ شدن، معنای دقیقتر این اصطلاح، سرخ شدن بیمارگونه (بیش از حد طبیعی) بر اثر شرمساری و خجالت است.  خزنده‌هراسی Herpetophobia  خواب‌هراسی Somniphobia، ترس از خوابیدن.  خوردن هراسی یا غذا هراسی Cibophobia, Sitophobia، بیزاری از غذا یا تنفر از خوردن، این اصطلاح مترادف و هم معنا با بی اشتهایی عصبی یا همان Anorexia nervosa تلقی شده‌است.  خودروهراسی Amaxophobia  خورشیدهراسی Heliophobia، ترس از نور خورشید.  خون‌ترسی Hemophobia، یا همان Haemophobia ترس از خون.  دَرایش‌هراسی lalophobia  درمان هراسی یا داروهراسی Medication phobia، ترس از دارو و درمان. اصطلاح Pharmacophobia نیز به همین معانی استفاده می‌شود.  درخت‌هراسی Dendrophobia  دردهراسی Algophobia، ترس از درد.  درشت هراسی Megalophobia، ترس از چیزهای بزرگ و گل وگشاد.  دلقک‌هراسی Coulrophobia، ترس از دلقک‌ها. این نوع ترس منحصر به ترس از دلقک‌هایی که چهرهٔ شیطانی دارند نمی‌شود و هراس ازهر نوع دلقکی را دربرمی گیرد. دندانپزشک‌هراسی Dentophobia، ترس از دندانپزشک یا انجام کارها و جراحی‌های دندانپزشکی، این اصطلاح به صورت Dental phobia و یا Odontophobia نیز بیان شده‌است.  دوزیست‌هراسی Batrachophobia  راه هراسی Agyrophobia، ترس از عبور از راهها(ترس از عبور از عرض جاده و خیابان)  رایانه‌هراسی Cyberphobia  رقص هراسی Chorophobia، ترس از رقصیدن  رنگ‌هراسی Chromophobia  ریزهراسی Microphobia  ریشخندهراسی Gelotophobia، ترس از مضحکه دیگران شدن، ترس از مورد ریشخند و خنده دیگران واقع شدن.  زانوترسی Genuphobia  زایمان‌هراسی Lockiophobia  زشتی‌هراسی Cacophobia  زن‌هراسی Gynophobia، ترس از زنها.  زیبازن‌هراسی Venustraphobia  ساعت‌هراسی Chronomentrophobia  سپیدهراسی Leukophobia  سخن‌هراسی Glossophobia، ترس از حرف زدن به صورت آشکارا و درجمع یا ترس از سعی کردن برای این کار.  سرخس‌هراسی Pteridophobia  سرعت‌هراسی Tachophobia  سروصدا هراسی Ligyrophobia، ترس از شلوغی و صداهای بلند.  سگ‌هراسی Cynophobia  سوزن‌هراسی Belonephobia  سیاه‌ترسی Melanophobia  سیزده هراسی Triskaidekaphobia، یا: Terdekaphobia، ترس از عدد سیزده.  شب‌هراسی Noctiphobia  ۶۶۶هراسی Hexakosioihexekontahexaphobia، ترس از عدد666.  شکست‌هراسی Atychiphobia  شماره‌هراسی Arithmophobia  شستشوهراسیAblutophobia، ترس از استحمام، شستشو و تمیزی.  صدا هراسی Phonophobia، ترس از اصوات بلند.  ضربه هراسی Traumatophobia، یک ترکیب مترادف با جراحت هراسی یا: injury phobia می‌باشد که ترس از صدمه دیدن می باشد.  عشق‌هراسی Philophobia  عشق جنسی هراسی Erotophobia، ترس از عشقهای جنسی یا سوالات مربوط به مسایل جنسی.  عنکبوت‌هراسی Arachnophobia  فن‌هراسی Technophobia، ترس از فناوری، در این مورد همچنین نگاه کنید به مقاله:لازیت ها (گروهی گریزان از صنعت و تکنولوژی و فناوری در تاریخ انگلستان)  قبر هراسی Taphophobia، ترس از قبر یا ترس از زنده زنده قرار داده شدن در قبر.  کار هراسیErgasiophobia، یا Ergophobia، ترس از کار یا فعالیت را می‌گویند. یا ترس یک جراح از انجام دادن اعمال جراحی.  کارگاه هراسی Workplace phobia، ترس از کارگاهها یا محلهای کار.  کاغذهراسی Papyrophobia  کتاب‌هراسی Bibliophobia  کرم هراسی Verminophobia  کودک‌هراسی Pedophobia.  کلمه هراسیOnomatophobia.تنفرمرضی بیمار گونه از کلمه یانام بخصوصی  گرانش‌هراسی Barophobia  گربه‌هراسی Elurophobia  گل هراسی Anthophobia، ترس از گلها.  گیاه‌هراسی Botanophobia  لمس‌هراسی Aphenphosmphobia، ترس از مورد لمس واقع شدن و تماس با دیگران. برای این مفهوم اصطلاحات متعدد دیگری هم وجود دارد. از جمله: Haptephobia ، aphephobia, haphephobia، aphophobia, hapnophobia, haptephobia, haptophobia ،thixophobia  مارهراسی Ophidiophobia  ماه‌ترسی Selenophobia  مدرسه‌هراسی Scolionophobia  مردم‌هراسی Anthropophobia، ترس از افراد یا هراس از بودن در یک جمع (یک شکل از فوبیای اجتماعی)  مردهراسی Androphobia [۳]، ترس از مرد.  مرده‌هراسی یا مرگ هراسی Necrophobia، ترس از مرده‌ها و مرگ.  ناهنجارهراسی Ataxophobia  نزدیکی هراسی Genophobia, Coitophobia، ترس از نزدیکی جنسی.  نقص‌هراسی Atelophobia نگاه‌هراسی Scopophobia، ترس از مورد نگاه یا مورد خیره شدن کسی قرار گرفتن.  نو هراسی Neophobia، ترس از چیزهای نو و تازه و نوظهور. چند اصطلاح دیگر در توصیف این نوع ترس کاربرد دارد که برخی از آنها عبارتند از: Cainophobia, Cainotophobia, Cenophobia, Centophobia, Kainolophobia, Kainophobia  نوجوان‌ترسی Ephebiphobia  نوزاد هراسی Tokophobia، ترس از بچه تازه متولدشده(نوزاد)  هشت‌هراسی Octophobia  همه‌چیزهراسی Panophobia، ترس از هرچیز یا ترسیدن دائم بدون دانستن این که چه چیز باعث آن می‌شود.  هراس نوع خون تزریق جراحت Blood-injection-injury type phobia، این نوع هراس در DSM-IV (جدیدترین دسته بندی بیماری‌های روانی)یک زیرگروه از هراس‌های اختصاصی محسوب میشود.  هراس هراسی Phobophobia، ترس از داشتن یک هراس. هراسهای مربوط به حیوانات [ویرایش]  گربه‌هراسی Ailurophobia -- ترس یا تنفر نسبت به گربه.  حیوان هراسی Animal phobia -- ترس یا تنفر از حیوانات خاص، رده‌ای از فوبیاهای اختصاصی است.  زنبور هراسی Apiphobia -- ترس یا تنفر نسبت به زنبور (این نوع هراس همچنین به عنوان Melissophobia نیز شناخته می‌شود).  عنکبوت هراسی Arachnophobia -- ترس یا تنفر نسبت به عنکبوت. خفاش هراسی Chiroptophobia -- ترس از خفاش یا دوست نداشتن آن.  سگ هراسی Cynophobia -- ترس یا تنفر نسبت به سگ.  حشره هراسی Entomophobia -- ترس یا تنفر نسبت به حشرات است.  اسب هراسی Equinophobia -- ترس یا تنفر نسبت به اسب (این نوع هراس همچنین به عنوان Hippophobia نیز شناخته می‌شود).  خزنده هراسی Herpetophobia -- ترس یا تنفر نسبت به خزندگان.  ماهی هراسی Ichthyophobia -- ترس یا تنفر نسبت به ماهیها.  موش هراسی Musophobia -- ترس یا تنفر نسبت به موش و یا جوندگان.  مارهراسی Ophidiophobia -- ترس یا تنفر نسبت به مارها.  پرنده هراسی Ornithophobia -- ترس یا تنفر نسبت به پرندگان.  کرم هراسی Scoleciphobia -- ترس از کرمها را گویند.  حیوان هراسی Zoophobia -- اصطلاح عمومی برای توصیف هراس از حیوانات می‌باشد. وضعیت‌های غیر روانی [ویرایش]  آب‌هراسی Hydrophobia، ترس از آب (یک نشانه از بیماری هاری)  نورگریزی یا نورهراسی Photophobia، حساسیت شدید نسبت به نور که باعث بیزاری از نور و گریز از آن می‌شود.  صدا هراسی Phonophobia، حساسیت شدید نسبت به صداهای بلند که موجب تنفر از صدا و اجتناب از آن می‌شود.  بو هراسی یا رایحه هراسی Osmophobia، حساسیت شدید نسبت به رایحه‌ها که باعث تنفر از بو و دوری از آن می‌شود دوستان خوب وگرامي درآخرين گزارشي كه يك دانشجوبه ماموريت براي تدوين آن گسيل شدومراراضي نكردمديريت ترس فردي گروهي سازماني ومردمي بودبه راستي ترس وافسردگي دريك اجتماع از چه زوايا وريشه هايي برخوردارند؟

دوشنبه 27 فروردین 1392 - 9:52:26 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم

آخرین مطالب


التفات کن


بزم مقرب


خواب نوشین


پنج اصل


لعنت ابدی و قصاید امشب و غزلها


آینه سایه پوشید در قهقه افتاد


طوفان


گل نرگس نفس نفس منصور


بادکردن پوست زمان


شعرمحرم بحران دستها از حامدرحمتی


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

76621 بازدید

91 بازدید امروز

32 بازدید دیروز

262 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2020 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Dr. Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem